YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN KALEMİNDEN RUMELİ’NİN KAYBI

YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN KALEMİNDEN RUMELİ’NİN KAYBI: Yıldırım Ağanoğlu Başbakanlık Osmanlı Arşivi‘deArşivist Üsküp eşrafından bir gençle görüştüm. Bu genç Rumeli’yi fetheden ilk Türklerin torunlarındandı. Humbaracızâdeler adıyla anılan ailesi Fatih devrinde Üsküp toprağına kök salmış, o...