TARİHE IŞIK TUTAN BİR MEKTUP!

1984 – 1989 YILLARI ARASINDA UYGULANAN TÜRK SOYKIRIMINI PROTESTO EDEN KIRIM TATAR TÜRKLERİ, BULGARİSTAN BAŞBAKANI TOTOR JİVKOV’A PROTESTO MEKTUBU GÖNDERDİ… – MEKTUPTA, 1961 – 1974 YILLARI ARASINDA BAŞLAYAN POMAK VE ÇİNGENE ASİMİLASYONUNA DA DEĞİNİLMEKTEDİR....