R. HALİLOVİÇ`İN BAN KULİN ŞARTI AÇIKLAMASI

Rizvan Haliloviç: Kulin Ban görmelisiniz, Bugünün devletine ışık tutan bir belgedir. Kulin Ban’ın Şartı devlet ayrıntılı ve kapsamlı geleneksel ve uzun bir süreç için, siyasi, hukuki, sosyolojik, etik ve sosyal temelidir, hukukun üstünlüğü ve Bosna...