Makale; “Derneklerde Komisyon Çalışmaları” Nasıl Olmalı?

  DERNEKLER`DE KOMİSYON ÇALIŞMALARI İÇİN ÖNGÖRÜLER GÖRÜŞ VE TEMENNİLER   1.AMAÇ : Yapılan her çalışmada mükemmeli yakalamak ve bunu sürdürebilmektir.Dernek faaliyetlerinde bunu sağlayabilmek için , sosyal değerlere kaliteli yaklaşım ve hizmetlerin paylaşılabilirliğine riayet etmek...