BOSNADA EKONOMİ

Ekonomi Yazar: Jasmin Mulahasanovic Bosna Hersek savaş öncesi sosyalist ülkeler arasında sanayinin gelişmişliği bakımından en gelişmiş ülkeler arasında yer almakta idi. Sanayi sektörü yaklaşık 1000 adet sanayi tesisi ile GSMH’nın yarısını oluştururken, 450.000 kişiye istihdam...