Misak-ı Millî Beyannamesi

Misak-ı Millî Beyannamesi 28 Kanunusani 1336 (28 Ocak 1920) Erzurum Mebusu, Celaleddin Arif