Karadağlı Boşnakların ´bayrak´ talebi ve önerimiz

              İGMAN TV NOT: Bilindiği gibi Sancak 1876 Berlin antlaşmasıyle Osmanlıya ait Özerk bir bölge statüsündeydi.Sonradan Avusturya-Macaristan ilhak edip SANCAĞI işgali altına almışlardı. Osmanlı döneminde ve işgal döneminde...