BALKANLARDA MEVLEVİLİK: “Kavalın Acıları”!

BALKANLARDA MEVLEVİLİK “Kavalın Acıları” (Arnavut Şair Naim Fraşeri`den Mevlevilere ağıt) “Dost ve arkadaştan/ Ayırdıkları günden beri/ Erkek, kadın ağladı/Benim acı feryatlarımdan” Şeb-i Aruz 741. Uluslararası Vuslat Yıl dönümü her yıl 7-17 Aralık  tarihinde kutlanmaktadır.  Aynı...