Balkanske Aktuelnosti 12/2017

Balkanske Aktuelnosti 12/2017 Balkanska regija do početka 19. stoljeća nije imala zajednički naziv i spominjala se sa raznim imenima. Prvi put je njemački geograf August Johann Zeune, 1809. godine, uz inspiraciju na planinu Balkan...