Türk Dünýäsinden Habarlar

Türk Dünýäsinden Habarlar Gepleşigimiziň nobatdaky sanynda hem Türki dilli döwletlerden bize gelip gowuşan möhüm habarlary siziň dykgatyňyza ýetirmekçi 19.03.2017 ~ 26.03.2017 Ilkinji habarymyz Türkmenistandan. 2016-njy ýylyň 14-nji dekabrynda wezipäni kabul eden Özbegistanyň Prezidenti Şewket...