ATİNA MÜFTÜSÜ SEÇİLDİ.

ATİNA MÜFTÜSÜ SEÇİLDİ Bayramın Arefe günü olan Cuma günü, İstanbul Patrikhanesi Sen-Sinod meclisinin Edirne Mitropolitini seçtiği sıralarda, Gümülcine Eski camide bir araya gelen Batı Trakya müftüleriyle din Ulemalar Kurulu, ülkemiz Yunanistan’ın başkenti Atina’ya müftü...