Hutba u povodu Dana Armije RBiH

Hutba u povodu Dana Armije RBiH Autor  Nesib-ef. Hadžić Draga braćo i poštovane sestre, 15. aprila navršava se 25 godina od formiranja Armije RBiH.   Ove godine obilježavamo 25. godišnjicu, dosegli smo Srebreni pir...