Dost doğanların tarihi

Dost-Doganlygyň Taryhy Aýdym–sazyň ussady Rejep Ulugow   Didaryňa muştak men, Derdime däri dilber. Täze ýylyň nowruzy, Pasly–bahary, dilber.   Bulak başynda, obanyň çetindäki ýalpak güzere ýazylyp ýaýraýan çeşmeden, säher bilen suw almaga gelen magşuk...