Baština Bosne i Hercegovine: Ahdnama

Baština Bosne i Hercegovine: Ahdnama, najstariji dokument o poštivanju ljudskih prava   Ahdnama „Ahdnama Sultana Mehmeda II Fatiha iz 15. stoljeća najstariji je dokument o poštivanju ljudskih prava i sloboda u historiji. To je dokument...