Giritliler ve tarikatlar

Giritliler ve tarikatlar Arap âleminde çok iyi bilinmeyen Bektaşiliğin, Giritliler arasında oldukça meşhur ve tercih edilen bir tarikat olduğu aşikârdır. Adadaki insanların çoğu  değişik tarikatlara bağlanmış ve o tarikatlarda kendilerini bulmuş gibiler.   Dr. Wassim Bekraki wbekraki@hotmail.com   Bektaşilik yanında, Halvetiyye, Celvetiyye, Mevleviye, Nakşibendilik, Kadiriyye, Üveysiyye ve İdrisiyye gibi tarikatları sayabiliriz… Giritli Müslümanlar arasında yaygın olan bu tarikatlara mensup olmuş ve tarihte ünlü olmuş birçok isim bulunur. Her...