Yazar: Nuray Güney

1999 KOSOVA’YA YAPILAN İNSANCIL MÜDAHALE

1999 KOSOVA’YA YAPILAN İNSANCIL MÜDAHALE

Nuray Güney Giriş: Balkan coğrafyasının en eski halklarının yaşadığı Kosova, balkanlarda önemli bir konuma sahiptir. Kosova coğrafi konum olarak Avrupa kıtasının güneyinde, Balkan yarımadasının kuzeybatısında yer alır. NATO’nun Kosova müdahalesi ile birlikte insancıl müdahalenin...

21. Yüzyılda Balkanlardaki Barış ve Güvenliğin Oluşumunda Türkiye’nin Etkisi

21. Yüzyılda Balkanlardaki Barış ve Güvenliğin Oluşumunda Türkiye’nin Etkisi

Nuray Güney Giriş Balkan Yarımadası stratejik konumundan dolayı tarih boyunca büyük güçlerin ellerinde tutmak istedikleri bir coğrafya olmuştur. Bu konumundan dolayı Avrupa’nın en çok müdahaleye uğrayan bölgesi olmaktan da kurtulamamıştır. Balkanlar dilsel, dinsel ve...

BALKAN SAVAŞLARI BAĞLAMINDA EGE ADALARI SORUNU

Nuray Güney Giriş: Balkanlar stratejik açıdan taşıdığı önemin yanı sıra, kaos, kargaşa ve ayrışma potansiyeli ile de dünyanın ilgilendiği bir bölge olmuştur. Balkanlar, Batı’nın siyasi ve ekonomik ihtiraslarının karışımı neticesinde ortaya attıkları “Doğu Sorunu”...

Translate »